0%

Η εταιρία

Η Αλάτι Ποσειδών Α.Ε. με έδρα την Γέφυρα Θεσσαλονίκης, εξειδικεύεται στην επεξεργασία του θαλασσινού αλατιού, προωθώντας παράλληλα ανακρυσταλλωμένο ορυκτό αλάτι με την εμπορική της ιδιότητα.
Η εταιρία
visitors: 11005