0%

Προϊόντα

Για το Μπάνιο

Επεξεργασμένο αλάτι κατάληλο για το Μπάνιο.
Μέγεθος Κόκκων απο 1.0 - 3.0mm και 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Κέντρα Αισθητικής & SPA

Επεξεργασμένο αλάτι κατάληλο για Κέντρα Αισθητικής.
Μέγεθος Κόκκων απο 1.0 - 3.0mm και 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Άλες Χρήσεις Καλλωπισμού

Επεξεργασμένο αλάτι για Αλλες χρήσεις Καλλωπισμού.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm και 1.0 - 3.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
visitors: 14625