0%

Προϊόντα

Επεξεργασμένο Για Δέρματα

Επεξεργασμένο αλάτι κατάληλο για Δέρματα.
​Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm  και από 1,0 - 3,0mm
                              
Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Αλεσμένο Ακατέργαστο Για Δέρματα

Ακατέργαστο Αλεσμένο αλάτι κατάληλο για Δέρματα.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm  και 1,0 - 3,0mm
                              
Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
 
Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Βαφεία - Φινιστήρια

Αλάτι ειδικής πλύσης κατάληλο για Βαφεία. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
 
Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Διυλιστήρια

Πλυμένο αλάτι κατάληλο για Διυλιστήρια. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Επι Αυτοκινήτου

Για Ατμογεννήτριες

Επεξεργασμένο χονδρό αλάτι κατάληλο για Ατμογεννήτριες (κονσερβοποιία).
Μέγεθος Κόκκων απο 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Γεωτρήσεις

Ειδικό αλάτι κατάληλο για Γεωτρήσεις. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
 
Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Χημικές Εφαρμογές

Ακατέργαστο πλυμένο αλάτι κατάληλο για Χημικές Εφαρμογές.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Άλλες Βιομηχανικές Χρήσεις

Ακατέργαστο και Επεξεργασμένο Αλάτι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
 
Χύμα επί Αυτοκινήτου
visitors: 15721