0%

Προϊόντα

Για Αποχιονισμό Οδών

Ακατέργαστο πλυμένο αλάτι κατάληλο για Αποχιονισμό οδών.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

​Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Αποχιονισμό Αύλειων Χώρων

Ακατέργαστο πλυμένο αλάτι κατάληλο για Αποχιονισμό Αύλειων Χώρων. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

​Χύμα επί Αυτοκινήτου
visitors: 14625