0%

Προϊόντα

Για Ζωοτροφές (ψιλό)

Επεξεργασμένο ψιλό αλάτι κατάληλο για Ζωοτροφές.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Ζωοτροφές (ημίχονδρο)

Επεξεργασμένο ημίχονδρο αλάτι κατάληλο για Ζωοτροφές.
Μέγεθος Κόκκων απο 1.0 - 3.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Ζωοτροφές (ψιλοαλεσμένο)

Ψιλοαλεσμένο αλάτι κατάληλο για Ζωοτροφές.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Ζωοτροφές (χονδροαλεσμένο)

Χονδροαλεσμένο αλάτι κατάληλο για Ζωοτροφές. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 1.0 - 3.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Βιταμίνες Ζώων

Επεξεργασμένο ψιλό αλάτι κατάληλο για Βιταμίνες Ζώων.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.5 - 1.5mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Πλάκες Λείξεως

Επεξεργασμένο ψιλό αλάτι κατάληλο για Πλάκες Λείξεως.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
visitors: 14624