0%

Προϊόντα

Για Αποσκλήρηνση Νερού

Επεξεργασμένο χονδρό αλάτι Νο2 κατάληλο για Αποσκλήρηνση Νερού.
Μέγεθος Κόκκων απο 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Πλυντήρια

Επεξεργασμένο χονδρό αλάτι Νο2 κατάληλο για Πλυντήρια.
Μέγεθος Κόκκων απο 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Πισίνες

Επεξεργασμένο χονδρό αλάτι Νο2 κατάληλο για Συστήματα Ηλεκτρόλυσης. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 3.0 - 5,0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Άλλες Χρήσεις

Επεξεργασμένο ημίχονδρο αλάτι κατάληλο για Αλλες Χρήσεις Επεξεργασίας Νερού. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 1.0 - 3.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
visitors: 15721