0%

Προϊόντα

Για Επεξεργασία Ελιάς

Πλυμένο αλάτι κατάληλο για Επεξεργασία Ελιάς.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm 

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

​Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Τουρσιά

Πλυμένο αλάτι κατάληλο για Τουρσιά.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 7.0mm
 
Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

​Χύμα επί Αυτοκινήτου

Για Αλίπαστα

Επεξεργασμένο αλάτι κατάληλο για Αλίπαστα.
Μέγεθος Κόκκων απο 1.0 - 3.0mm και απο 3.0 - 5.0mm
 
Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Τυροκομεία

Επεξεργασμένο χονδρό αλάτι Νο2 κατάληλο για Τυροκομεία.
Μέγεθος Κόκκων απο 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Αρτοποιεία

Επεξεργασμένο ή Ανακρυσταλλωμένο ψιλό αλάτι κατάληλο για Αρτοποιεία.
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm και 1.0 - 3.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg

Για Άλλες Χρήσεις

Επεξεργασμένο ή Ανακρυσταλλωμένο αλάτι κατάληλο για Αλλες χρήσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. ​
Μέγεθος Κόκκων απο 0.0 - 1.0mm, 1.0 - 3.0mm, 3.0 - 5.0mm

Συσκευασίες: 
 
Σακιά 10kg & 25kg
 
Big Bag 500kg & 1000kg
visitors: 14623